Nowy Zarząd KNT

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych wyborów skład Zarządu Koła Naukowego Teologów KUL na rok akademicki 2018/2019 wygląda następująco:

Prezes: mgr Anna Pędrak
Wiceprezes: Mikołaj Grzenkowitz
Sekretarz: Monika Grzegrzółka
Skarbnik: ks. mgr lic. Kamil Duszek

Gratulujemy!

 

Reklamy

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania tekstów do publikacji zbiorowej przygotowywanej przez Koło Naukowe Teologów KUL został wydłużony do 15 lipca.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Kliknij po więcej szczegółów

Zaproszenie

W imieniu Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL, ks. prof. dr hab. Mirosława S. Wróbla serdecznie zapraszamy na wykład o. prof. Augustina Gianto (PIB) pod tytułem „The linguistic situation in Syria-Palestine in the first millennium BC”. Wykład odbędzie się 17 maja (czwartek) o godz. 12.00 w sali C-803 (potrwa ok. 45-60 minut). Wstęp wolny!

Zapraszamy!

Konferencja: Mit w fantastyce

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej  Konferencji Studencko-Doktoranckiej Mit odnaleziony w fantastyce. Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena. 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r., aula C-1031 (piętro X), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

O konferencji
Link do wydarzenia na fb
Plakat

Serdecznie zapraszamy!

tolkien_konferencja_plakat

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do publikacji

  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych do publikacji w czasopiśmie naukowym. Kliknij po więcej szczegółów.
  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych oraz humanistycznych do publikacji w pracach zbiorowych KNT. Kliknij po więcej szczegółów.

Serdecznie zapraszamy!

 

50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny

Szanowni Państwo,

w 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, który w 1928 roku przemianowany został na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku nosi imię Jana Pawła II. Blisko stuletnia historia naszego Uniwersytetu to powód do wielkiej radości i dumy. KUL jest bowiem jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków i pierwszą polską uczelnią, która wznowiła działalność po II wojnie światowej. W czasach komunistycznych nazywany wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem na terenach sowieckiej dominacji. Współcześnie – uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee swojego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.

Wspomniany jubileusz inspiruje do podejmowania wielu okolicznościowych inicjatyw. Jedną z nich jest 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny organizowany w dniach 16-20 kwietnia 2018 roku przez działające na Wydziale Teologii Koło Naukowe Teologów – najstarszą studencką organizację naszej Uczelni.

Tydzień Eklezjologiczny to odbywająca się od 1965 roku ogólnopolska konferencja naukowa. W jej programie znaleźć można spotkania, wykłady, dyskusje i koncerty, umożliwiające pochylenie się nad zagadnieniami, którymi aktualnie żyje teologia i Kościół; jest to doskonała okazja do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków naukowych.

Problematyka nadchodzącego Tygodnia Eklezjologicznego koncentrować się będzie wokół dwóch tematów – uniwersytetu katolickiego i teologii jako dyscypliny naukowej. Organizatorzy pragną zastanowić się nad tożsamością uniwersytetu katolickiego w dzisiejszej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytanie o miejsce teologii we współczesnym krajobrazie uniwersyteckim oraz w relacji do innych dziedzin nauki, a także ukazać bogatą perspektywę badań poszczególnych dyscyplin teologicznych – od nauk biblijnych, poprzez teologię fundamentalną, dogmatyczną i ekumenizm; teologię moralną i teologię duchowości; historię Kościoła i patrologię; liturgikę i homiletykę, na teologii pastoralnej i katechetyce kończąc. Zaplanowano również dyskusję panelową pt. Po co teologia?, w której wezmą udział teolodzy – duchowni i świeccy – oraz osoby na co dzień nie zajmujące się tą dyscypliną. Jubileuszowy charakter tego przedsięwzięcia chcemy podkreślić obecnością przedstawicieli hierarchii Kościoła i wybitnych specjalistów wspomnianej tematyki.

Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Szczegółowe informacje  publikowane będą na naszej stronie internetowej oraz na facebookowym profilu (kliknij).