Konferencja: Mit w fantastyce

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej  Konferencji Studencko-Doktoranckiej Mit odnaleziony w fantastyce. Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena. 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r., aula C-1031 (piętro X), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

O konferencji
Link do wydarzenia na fb
Plakat

Serdecznie zapraszamy!

tolkien_konferencja_plakat

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do publikacji

  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych do publikacji w czasopiśmie naukowym. Kliknij po więcej szczegółów.
  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych oraz humanistycznych do publikacji w pracach zbiorowych KNT. Kliknij po więcej szczegółów.

Serdecznie zapraszamy!

 

50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny

Szanowni Państwo,

w 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, który w 1928 roku przemianowany został na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku nosi imię Jana Pawła II. Blisko stuletnia historia naszego Uniwersytetu to powód do wielkiej radości i dumy. KUL jest bowiem jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków i pierwszą polską uczelnią, która wznowiła działalność po II wojnie światowej. W czasach komunistycznych nazywany wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem na terenach sowieckiej dominacji. Współcześnie – uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee swojego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.

Wspomniany jubileusz inspiruje do podejmowania wielu okolicznościowych inicjatyw. Jedną z nich jest 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny organizowany w dniach 16-20 kwietnia 2018 roku przez działające na Wydziale Teologii Koło Naukowe Teologów – najstarszą studencką organizację naszej Uczelni.

Tydzień Eklezjologiczny to odbywająca się od 1965 roku ogólnopolska konferencja naukowa. W jej programie znaleźć można spotkania, wykłady, dyskusje i koncerty, umożliwiające pochylenie się nad zagadnieniami, którymi aktualnie żyje teologia i Kościół; jest to doskonała okazja do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków naukowych.

Problematyka nadchodzącego Tygodnia Eklezjologicznego koncentrować się będzie wokół dwóch tematów – uniwersytetu katolickiego i teologii jako dyscypliny naukowej. Organizatorzy pragną zastanowić się nad tożsamością uniwersytetu katolickiego w dzisiejszej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytanie o miejsce teologii we współczesnym krajobrazie uniwersyteckim oraz w relacji do innych dziedzin nauki, a także ukazać bogatą perspektywę badań poszczególnych dyscyplin teologicznych – od nauk biblijnych, poprzez teologię fundamentalną, dogmatyczną i ekumenizm; teologię moralną i teologię duchowości; historię Kościoła i patrologię; liturgikę i homiletykę, na teologii pastoralnej i katechetyce kończąc. Zaplanowano również dyskusję panelową pt. Po co teologia?, w której wezmą udział teolodzy – duchowni i świeccy – oraz osoby na co dzień nie zajmujące się tą dyscypliną. Jubileuszowy charakter tego przedsięwzięcia chcemy podkreślić obecnością przedstawicieli hierarchii Kościoła i wybitnych specjalistów wspomnianej tematyki.

Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Szczegółowe informacje  publikowane będą na naszej stronie internetowej oraz na facebookowym profilu (kliknij).