Zapisy na „Iuvenes Quaerentes 2018”

IQ

Najbliższa konferencja „Iuvenes Quaerentes” odbędzie się w dn. 26-27 listopada 2018 r. W związku z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Polskość a katolickość: Ojczyzna w perspektywie wiary”.

Zapisy od 9.10.2018 r. do 11.11.2018 r.
Wygłoszenie referatu wiąże się z opłatą konferencyjną: 80 zł.

Link do zapisu: kliknij tutaj.

Reklamy

Nowy Zarząd KNT

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych wyborów skład Zarządu Koła Naukowego Teologów KUL na rok akademicki 2018/2019 wygląda następująco:

Prezes: mgr Anna Pędrak
Wiceprezes: Urszula Tomasiak
Sekretarz: Monika Grzegrzółka
Skarbnik: ks. mgr lic. Kamil Duszek

Gratulujemy!

 

Zaproszenie

W imieniu Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL, ks. prof. dr hab. Mirosława S. Wróbla serdecznie zapraszamy na wykład o. prof. Augustina Gianto (PIB) pod tytułem „The linguistic situation in Syria-Palestine in the first millennium BC”. Wykład odbędzie się 17 maja (czwartek) o godz. 12.00 w sali C-803 (potrwa ok. 45-60 minut). Wstęp wolny!

Zapraszamy!

Konferencja: Mit w fantastyce

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej  Konferencji Studencko-Doktoranckiej Mit odnaleziony w fantastyce. Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena. 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r., aula C-1031 (piętro X), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

O konferencji
Link do wydarzenia na fb
Plakat

Serdecznie zapraszamy!

tolkien_konferencja_plakat

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do publikacji

  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych do publikacji w czasopiśmie naukowym. Kliknij po więcej szczegółów.
  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych oraz humanistycznych do publikacji w pracach zbiorowych KNT. Kliknij po więcej szczegółów.

Serdecznie zapraszamy!

 

50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny

Szanowni Państwo,

w 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, który w 1928 roku przemianowany został na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku nosi imię Jana Pawła II. Blisko stuletnia historia naszego Uniwersytetu to powód do wielkiej radości i dumy. KUL jest bowiem jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków i pierwszą polską uczelnią, która wznowiła działalność po II wojnie światowej. W czasach komunistycznych nazywany wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem na terenach sowieckiej dominacji. Współcześnie – uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee swojego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.

Wspomniany jubileusz inspiruje do podejmowania wielu okolicznościowych inicjatyw. Jedną z nich jest 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny organizowany w dniach 16-20 kwietnia 2018 roku przez działające na Wydziale Teologii Koło Naukowe Teologów – najstarszą studencką organizację naszej Uczelni.

Tydzień Eklezjologiczny to odbywająca się od 1965 roku ogólnopolska konferencja naukowa. W jej programie znaleźć można spotkania, wykłady, dyskusje i koncerty, umożliwiające pochylenie się nad zagadnieniami, którymi aktualnie żyje teologia i Kościół; jest to doskonała okazja do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków naukowych.

Problematyka nadchodzącego Tygodnia Eklezjologicznego koncentrować się będzie wokół dwóch tematów – uniwersytetu katolickiego i teologii jako dyscypliny naukowej. Organizatorzy pragną zastanowić się nad tożsamością uniwersytetu katolickiego w dzisiejszej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytanie o miejsce teologii we współczesnym krajobrazie uniwersyteckim oraz w relacji do innych dziedzin nauki, a także ukazać bogatą perspektywę badań poszczególnych dyscyplin teologicznych – od nauk biblijnych, poprzez teologię fundamentalną, dogmatyczną i ekumenizm; teologię moralną i teologię duchowości; historię Kościoła i patrologię; liturgikę i homiletykę, na teologii pastoralnej i katechetyce kończąc. Zaplanowano również dyskusję panelową pt. Po co teologia?, w której wezmą udział teolodzy – duchowni i świeccy – oraz osoby na co dzień nie zajmujące się tą dyscypliną. Jubileuszowy charakter tego przedsięwzięcia chcemy podkreślić obecnością przedstawicieli hierarchii Kościoła i wybitnych specjalistów wspomnianej tematyki.

Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Szczegółowe informacje  publikowane będą na naszej stronie internetowej oraz na facebookowym profilu (kliknij).