Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Teologów jest najstarszą organizacją studencką powstałą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 8 grudnia 1919 r., tj. już w rok po erygowaniu naszej Uczelni. W swoich szeregach skupia studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, których wiara szuka zrozumienia.

Celem działalności Koła Naukowego Teologów jest stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań teologicznych, przybliżanie najnowszych badań teologicznych oraz pogłębianie i rozszerzanie wiedzy w tej dziedzinie wśród studentów oraz doktorantów naszej Alma Mater. Jak mówi Statut Koła Naukowego Teologów, celem Koła jest rozwój zainteresowań studentów, przybliżanie najnowszych badań teologicznych oraz propagowanie treści religijnych wśród studentów.

Działalność KNT charakteryzuje różnorodność form. Chcemy dzielić się swoimi przemyśleniami, prowadzić dyskusje i uczyć słuchać siebie nawzajem. Organizujemy sympozja, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi, bierzemy udział w organizacji wydarzeń ogólnouniwersyteckich.

Poza cotygodniowymi spotkaniami organizujemy m. in. spotkania z Mistrzem, Tydzień Eklezjologiczny (od 1965 r.). Naszą nową inicjatywą jest konferencja Iuvenes Quaerentes (niegdyś Iuvenes Errantes) stwarzająca młodym teologom okazję do prezentacji wyników swoich badań i wzajemnej wymiany doświadczeń.

SPOTKANIA:
Spotkania Koła Naukowego Teologów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbywają się we wtorki o godz. 16 w siedzibie Koła (Collegium Joannis Pauli II, piętro XI, południe)

KURATOR KOŁA:
dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL [www],  krzysztof.mielcarek@kul.lublin.pl

KONTAKT:
knteol@gmail.com

Reklamy