Tydzień Eklezjologiczny

Główną imprezą od wielu lat organizowaną przez KNT jest Tydzień Eklezjologiczny. Powstał on jako odpowiedź na Sobór Watykański II. Celem TE jest aplikowanie i aktualizacja nauczania soborowego, jak też podejmowanie tematów szczególnie ważnych dla Kościoła we współczesności.

W ramach TE od 2013 roku odbywają się Panele studenckie, podczas których studenci i doktoranci mają możliwość wygłoszenia referatów, tematycznie związanych z Tygodniem.

Reklamy