Teologia. Kultura. Społeczeństwo

Teologia. Kultura. Społeczeństwo
Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL
ISSN: 2543-6910

Wydawca: Koło Naukowe Teologów KUL

Wersja internetowa jest jedyną wersją czasopisma
Kontakt do Redakcji: tekuspred@gmail.com 


„Teologia. Kultura. Społeczeństwo” jest naukowym półrocznikiem publikującym recenzowane oryginalne artykuły naukowe, a także recenzje i sprawozdania (komunikaty) z ważnych wydarzeń dotyczących wspomnianych wyżej nauk.

Językami podstawowymi czasopisma są język polski i język angielski.


Komitet Redakcyjny:

dr Dawid Mielnik (redaktor naczelny)
KUL, kontakt: mielnik.dawid@gmail.com

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL (z-ca redaktora naczelnego)
KUL, kontakt: m.wyrostkiewicz@gmail.com

mgr lic. Krzysztof Szlanta (sekretarz redakcji)
KUL, kontakt: k.szlanta@gmail.com

mgr lic. Anna Pędrak (członek redakcji)
KUL, kontakt: annapedrak.sl@gmail.com


Rada Naukowa:
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL, Lublin)
prof. Olena Budnyk (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraina)
ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO (UO, Opole)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL, Lublin)
ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn)
ks. bp dr hab. Artur G. Miziński (KUL, Lublin)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW, Warszawa)
ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (KUL, Lublin)
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM (UWM, Olsztyn)
prof. Marek Petro (Uniwersytet Preszowski, Słowacja) 
prof. Dmytro Shevchuk (National Uniwersity of Ostroh Academy, Ukraina)
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ, Katowice)
dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT (ChAT, Warszawa)
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ (UŚ, Katowice)

Informacje dla autorów:

Redakcja czasopisma „Teologia. Kultura. Społeczeństwo” przyjmuje teksty dotychczas nieopublikowane.

W tekstach nadsyłanych do redakcji należny stosować zasady zamieszczone tutaj. Uwaga! od 18 marca 2019 r. obowiązuje nowa instrukcja redakcyjna. Prosimy Autorów tekstów nadsyłanych do publikacji o jej wnikliwą analizę i przestrzeganie zawartych w niej wytycznych.

Wraz z teksem należy przesłać również oświadczenie autora (do pobrania tutaj).

Publikacja artykułów w czasopiśmie „Teologia. Kultura. Społeczeństwo” jest bezpłatne.


Terminy nadsyłania tekstów. Czasopismo ukazuje się z częstotliwością półrocznika. Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym za pośrednictwem adresu mailowego (tekuspred@gmail.com).

Procedura recenzowania. Każdy tekst zostaje poddany ocenie dwóch recenzentów (tzw. procedura double-blind review). Artykuł może być skierowany do druku w przypadku dwóch pozytywnych recenzji. Recenzja dokonywana jest w oparciu o formularz dostępny tutaj. O wyniku procesu recenzyjnego Autor jest powiadamiany drogą mailową. W uzasadnionych sytuacjach Redakcja może poprosić autora o ustosunkowanie się do uwag Recenzenta.


Czasopismo dostępne jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Aby zapoznać się z tekstem licencji:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


Archiwum numerów:

"Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL" 
nr 5 (2019) - pobierz  
publikacja: czerwiec 2019
wydawca: Koło Naukowe Teologów KUL 
recenzenci numeru: dr Aneta Abramowicz (KUL)
dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr Marta Ficoń (UPJPII),
ks. dr Krzysztof Filipowicz (UKSW)
ks. dr Piotr Górecki (UO)
ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL)
ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO)
ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL
ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk (KUL)
dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
ks. dr hab. Adam Kubiś (KUL)
ks. dr Bartłomiej Kuźnik (UŚ)
s. dr Anna Murawska USJK (PWT Wrocław)
dr hab. Aleksandra Nalewaj (UWM)
dr Marta Osuchowska (UKSW)
ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn (UWM)
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL, 
ks. dr Rafał Pokrywiński (WSD Drohiczyn)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
ks. dr Maciej Raczyński-Rożek (PWT w Warszawie)
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
ks. dr hab. Roman Słupek (PWT Wrocław)
ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzWoj
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK)
ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ks. dr hab. Tadeusz Zadykowski, prof. KUL
o. dr hab. Paweł Zając OMI (UAM) 
"Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL" 
nr 4 (2018) - pobierz
publikacja: grudzień 2018
wydawca: Koło Naukowe Teologów KUL 
recenzenci numeru: ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL 
dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT)
"Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL" 
nr 2-3 (2016-2017) - pobierz
publikacja: wrzesień 2018
wydawca: Koło Naukowe Teologów KUL
recenzenci numeru:  dr Monika Bartnik (UHP)
prof. dr hab. Olena Budnyk (PUN) 
ks. dr hab. Piotr Goliszek (KUL)
ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL)
ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak (KUL)
ks. dr hab. Piotr Kulbacki (KUL)
ks. dr hab. Janusz Lekan (KUL)
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik (KUL)
ks. dr Wojciech Maciążek
ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk (UKSW)
ks. dr Robert Mirończuk (WSD DS)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW)
ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL)
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM)
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Pietrzak (KUL)
dr Janusz Podzielny (UO)
dr Monika Popielewicz (WSSMKS)
ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (UO)
dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT)
dr inż. Łukasz Wolański (UW)
ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel (KUL)
dr hab. Michał Wyrostkiewicz (KUL)
"Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo doktorantów" 
nr 1 (2015) - pobierz
wydawca: Instytut Teologii Dogmatycznej KUL
recenzenci numeru: ks. dr Sławomir Kunka
ks. dr hab. Paweł Kiejkowski