50. Tydzień Eklezjologiczny

Te_plakat

– PROGRAM DO POBRANIA –

PLAKAT DO POBRANIA

Szanowni Państwo,

w 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, który w 1928 roku przemianowany został na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku nosi imię Jana Pawła II. Blisko stuletnia historia naszego Uniwersytetu to powód do wielkiej radości i dumy. KUL jest bowiem jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków i pierwszą polską uczelnią, która wznowiła działalność po II wojnie światowej. W czasach komunistycznych nazywany wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem na terenach sowieckiej dominacji. Współcześnie – uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee swojego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.

Wspomniany jubileusz inspiruje do podejmowania wielu okolicznościowych inicjatyw. Jedną z nich jest 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny organizowany w dniach 16-20 kwietnia 2018 roku przez działające na Wydziale Teologii Koło Naukowe Teologów – najstarszą studencką organizację naszej Uczelni.

Tydzień Eklezjologiczny to odbywająca się od 1965 roku ogólnopolska konferencja naukowa. W jej programie znaleźć można spotkania, wykłady, dyskusje i koncerty, umożliwiające pochylenie się nad zagadnieniami, którymi aktualnie żyje teologia i Kościół; jest to doskonała okazja do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków naukowych.

Problematyka nadchodzącego Tygodnia Eklezjologicznego koncentrować się będzie wokół dwóch tematów – uniwersytetu katolickiego i teologii jako dyscypliny naukowej. Organizatorzy pragną zastanowić się nad tożsamością uniwersytetu katolickiego w dzisiejszej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytanie o miejsce teologii we współczesnym krajobrazie uniwersyteckim oraz w relacji do innych dziedzin nauki, a także ukazać bogatą perspektywę badań poszczególnych dyscyplin teologicznych – od nauk biblijnych, poprzez teologię fundamentalną, dogmatyczną i ekumenizm; teologię moralną i teologię duchowości; historię Kościoła i patrologię; liturgikę i homiletykę, na teologii pastoralnej i katechetyce kończąc. Zaplanowano również dyskusję panelową pt. Po co teologia?, w której wezmą udział teolodzy – duchowni i świeccy – oraz osoby na co dzień nie zajmujące się tą dyscypliną. Jubileuszowy charakter tego przedsięwzięcia chcemy podkreślić obecnością przedstawicieli hierarchii Kościoła i wybitnych specjalistów wspomnianej tematyki.