10 lat Summorum Pontificum

10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11 maja 2017 r.

PROGRAM PLAKAT

NAGRANIA WYGŁOSZONYCH REFERATÓW
Na kanale Koła Naukowego Teologów na YouTube publikujemy (za zgodą autorów) nagrania części referatów wygłoszonych podczas konferencji. Listę opublikowanych nagrań zamieszczamy poniżej:

 1. dr Jerzy Mycka (UMCS) – „Stara Msza” w nowych czasach – ludzie i idee – kliknij
 2. Bartłomiej K. Krzych (UR) – Batalia o ryt rzymski. Klaus Gamber o „ritus romanus” i „ritus modernus” – kliknij
 3. mgr lic. Dawid Mielnik (KUL) – Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany? – kliknij
 4. ks. mgr lic. Mariusz Szypa (KUL) – Pomiędzy zwyczajną a nadzwyczajną formą rytu rzymskiego – „Divine Worship: The Missal” – kliknij
 5. mgr Katarzyna Mich (UKSW) – NFRR a kwestia inkulturacji liturgii w krajach misyjnych po Soborze Watykańskim II – kliknij
 6. mgr lic. Igor Kilanowski (UKSW, SWPS Warszawa) – Prawne aspekty Summorum Pontificum i ich recepcja na terenie Konferencji Episkopatu Polski – kliknij
 7. mgr lic. Joanna Duda (PWT Wrocław) – Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Polsce na przykładzie Archidiecezji Wrocławskiej – kliknij
 8. mgr lic. Agnieszka Mycka (KUL) – Krajobraz muzyczny tradycyjnych liturgii w Polsce – kliknij
 9. dr Paweł Milcarek – Dlaczego „starsza forma”? Źródła atrakcyjności form nienowoczesnych w świecie nowoczesnym – kliknij
 10. ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (UPJPII) – Współczesna nauka w służbie liturgii. Argumenty epistemologiczne i kognitywne za starszą formą rytu rzymskiego – kliknij
 11. mgr Arkadiusz Robaczewski – Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego wobec „nowej ewangelizacji” – kliknij

 

summorum plakat

Reklamy