Debata: „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy…”

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza na debatę „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy – zagrożenia i szanse”, która podda pod dyskusję problem relacji katolicyzmu i ruchów zielonoświątkowych oraz przyjrzy się procesowi ucharyzmatycznienia dostrzegalnemu w Kościele katolickim.

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW), badacz zjawiska pentekostalizacji, autor pierwszych w Polsce opracowań naukowych na ten temat, przedstawi niektóre zmiany dokonujące się w Kościele katolickim jako konsekwencję globalnego procesu uzielonoświątkowienia religii chrześcijańskiej.

Pan dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, odniesie się do zjawiska poprzez odwołanie do nauczania Magisterium Ecclesiae i historii relacji katolicko-zielonoświątkowych.

Zapraszamy do włączenia się w dyskusję!

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Collegium Joannis Pauli II, aula C-1031.

Plakat_zieloni

Reklamy

Sympozjum: Liturgia i ewangelizacja

Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL, z którym mamy przyjemność współpracować, zaprasza do udziału w ogólnopolskim sympozjum studencko-doktoranckim, poświęconym miejscu i roli liturgii w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Więcej informacji na naszej stronie: KLIK
Zaproszenie w wersji PDF oraz w wersji Word
Formularz zgłoszeniowy
Wydarzenie na FB

Sympozjum odbędzie się 18 maja i już teraz gorąco na nie zapraszamy, zarówno do uczestniczenia w roli prelegentów, jak i słuchaczy.

10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do podjęcia naukowej refleksji nad wzajemną relacją zwyczajnej i nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego 10 lat po ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI motu proprio Summorum Pontificum w dniu 7 lipca 2007 r.

Konferencja organizowana jest w dniu 11 maja 2017 r.

Czytaj dalej „10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego”

Iuvenes Errantes 2016

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Teologów
Iuvenes Errantes

odbyła się 28 listopada 2016 r.
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Honorowy patronat nad konferencją objęli:
PROREKTOR KUL ds. STUDENCKICH
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
(zgoda na patronat)
oraz
DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII KUL
ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
(zgoda na patronat honorowy)

Serdecznie dziękujemy Prelegentom za wygłoszone referaty oraz Profesorom i Przyjaciołom naszego Koła za wszelką udzieloną pomoc i radę. To pierwsza tego typu konferencja w naszej karierze, dlatego prosimy o uwagi i propozycje zmian. Już teraz z serca zapraszamy do udziału w konferencji Iuvenes Errantes 2017.

Fot. Joanna Łastowska. Więcej zdjęć tutaj.