Zmiany, zmiany…

Nowy rok – także akademicki – to czas zmian 🙂 Jedna z nich dotyczy zarządu naszego Koła.

Od października pieczę nad KNT sprawować będą:knt

Prezes: mgr lic. Krzysztof Szlanta
Wiceprezes: Mikołaj Grzenkowitz
Skarbnik: Ula Tomasiak
Sekretarz: Monika Grzegrzółka

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 🙂

Reklamy

Iuvenes Errantes 2017

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Teologów „Iuvenes Errantes”, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2017 r. (poniedziałek-wtorek).

Szczegóły tutaj!

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do publikacji

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych i nauk filozoficznych do publikacji pt. Pytania niecierpliwe.

  • Publikacja pt. Pytania niecierpliwe zaplanowana jest jako recenzowana praca zbiorowa.
  • Teksty należy przygotować w oparciu o instrukcje (redakcyjną i pisania prac naukowych) dostępne na stronie internetowej KNT: kliknij.
  • Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2017 r.
  • Termin ukazania się publikacji: sierpień/wrzesień 2017 r.
  • Teksty prosimy przesyłać na adres KNT: knteol@gmail.com.
  • Przesłanie tekstu do publikacji wiąże się z deklaracją uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (dane do przelewu zostaną przekazane drogą mailową).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową (knteol@gmail.com).

Zaproszenie do pobrania w wersji .pdf: kliknij.

Debata: „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy…”

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza na debatę „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy – zagrożenia i szanse”, która podda pod dyskusję problem relacji katolicyzmu i ruchów zielonoświątkowych oraz przyjrzy się procesowi ucharyzmatycznienia dostrzegalnemu w Kościele katolickim.

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW), badacz zjawiska pentekostalizacji, autor pierwszych w Polsce opracowań naukowych na ten temat, przedstawi niektóre zmiany dokonujące się w Kościele katolickim jako konsekwencję globalnego procesu uzielonoświątkowienia religii chrześcijańskiej.

Pan dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, odniesie się do zjawiska poprzez odwołanie do nauczania Magisterium Ecclesiae i historii relacji katolicko-zielonoświątkowych.

Zapraszamy do włączenia się w dyskusję!

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Collegium Joannis Pauli II, aula C-1031.

Plakat_zieloni