Debata: „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy…” – nagranie

Poniżej publikujemy link do nagrania ze zorganizowanej przez Koło Naukowe Teologów KUL debaty pt.: Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy – zagrożenia i szanse”

kliknij

Reklamy

Debata: „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy…”

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza na debatę „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy – zagrożenia i szanse”, która podda pod dyskusję problem relacji katolicyzmu i ruchów zielonoświątkowych oraz przyjrzy się procesowi ucharyzmatycznienia dostrzegalnemu w Kościele katolickim.

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW), badacz zjawiska pentekostalizacji, autor pierwszych w Polsce opracowań naukowych na ten temat, przedstawi niektóre zmiany dokonujące się w Kościele katolickim jako konsekwencję globalnego procesu uzielonoświątkowienia religii chrześcijańskiej.

Pan dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, odniesie się do zjawiska poprzez odwołanie do nauczania Magisterium Ecclesiae i historii relacji katolicko-zielonoświątkowych.

Zapraszamy do włączenia się w dyskusję!

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Collegium Joannis Pauli II, aula C-1031.

Plakat_zieloni

Sympozjum: Liturgia i ewangelizacja

Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL, z którym mamy przyjemność współpracować, zaprasza do udziału w ogólnopolskim sympozjum studencko-doktoranckim, poświęconym miejscu i roli liturgii w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Więcej informacji na naszej stronie: KLIK
Zaproszenie w wersji PDF oraz w wersji Word
Formularz zgłoszeniowy
Wydarzenie na FB

Sympozjum odbędzie się 18 maja i już teraz gorąco na nie zapraszamy, zarówno do uczestniczenia w roli prelegentów, jak i słuchaczy.

10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do podjęcia naukowej refleksji nad wzajemną relacją zwyczajnej i nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego 10 lat po ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI motu proprio Summorum Pontificum w dniu 7 lipca 2007 r.

Konferencja organizowana jest w dniu 11 maja 2017 r.

Czytaj dalej „10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego”