O konferencji

Tydzień Eklezjologiczny jest organizowaną (od 1965 r.) przez Koło Naukowe Teologów KUL coroczną konferencją naukową będącą okazją do pochylenia się nad aktualną problematyką teologiczną. Jest to doskonała okazja do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków naukowych, gdyż konferencja ma charakter ogólnopolski. W ramach Tygodnia Eklezjologicznego odbywają się spotkania, wykłady, prelekcje, koncerty. To też okazja do tego, aby o zawiłych teologicznych pojęciach dyskutować prostym językiem. Do 2016 r. integralną częścią Tygodni Eklezjologicznych były panele studencko-doktoranckie będące doskonałą okazją dla młodych teologów do podzielenia się owocami swojej pracy. Ze względu na duże zainteresowanie podjęliśmy decyzję o wyłączeniu panelu studencko-doktoranckiego z Tygodnia Eklezjologicznego i zastąpieniu go organizowaną cyklicznie Ogólnopolską Konferencją Naukową Młodych Teologów „Iuvenes Errantes. Pierwsza taka konferencja odbyła się już 28 listopada 2016 r.

Jak dotąd odbyło się 49. Sympozjów, których listę publikujemy poniżej:

 1.  I TE: „Konstytucja Dogmatyczna o Kościele” (14-21.11.1965 r.),
 2.  II TE: temat nieznany (22-28.10. 1966 r.),
 3.  III TE: „Wychowanie do chrześcijaństwa” (22-29.10.1967 r.),
 4.  IV TE: „Uniwersytet w dziele ewangelizacji świata” (1968 r.),
 5.  V TE: „Wiara w Kościele” (15-18.10.1969 r.),
 6.  VI TE: „Kościół a sakramenty” (1970 r.),
 7.  VII TE: „Odpowiedzialność chrześcijanina” (10-13.11.1971 r.)
 8. VIII TE: „Ku Kościołowi jutra” (18-20.10.1972 r.),
 9. IX TE: „Idąc nauczajcie. Chrześcijańskie głoszenie jako uczestnictwo w prorockim aspekcie zbawczej funkcji Chrystusa” (7-10.11. 1973 r.),
 10.  X TE: „Jak być chrześcijaninem dzisiaj?” (23-26.10.1974 r.),
 11. XI TE: „Ruchy charyzmatyczne w świecie. Odnowa w Duchu Świętym” (22-25.10.1975 r.),
 12. XII TE: „Kościół w wspólnocie” (20-23.10.1976 r.),
 13.  XIII TE: „Chrześcijaństwo naszych kościołów. Ekumenizm” (26-28. 10.1977 r.),
 14.  XIV TE: temat nieznany (1978 r.),
 15. XV TE: „Godzina polskiego chrześcijaństwa. Pierwsza rocznica pontyfikatu Jana Pawła II” (23-25.10.1979 r.),
 16.  XVI TE: „Imiona chrześcijańskiego uczestnictwa. Piętnaście lat po Soborze” (9-12.10.1980 r.),
 17. XVII TE: „Idzie nowych ludzi plemię (Kardynał Stefan Wyszyński)” (21-24.10.1981r.),
 18.  XVIII TE: „Matce dobrej przemiany” (19-23.10.1982 r.),
 19. XIX TE: „Kościół środowiskiem formowania dojrzałej osobowości” (1983 r.),
 20. XX TE: „Ewangelia na trudne dni” (23-25.10.1984 r.),
 21. XXI TE: „Nauczycielu dobry. List Jana Pawła II do młodych” (1985 r.),
 22. XXII TE: „Ku wolności wyzwolił nas Chrystus” (07.11.1986 r.),
 23. XXIII TE: „Kościół potrzebuje Słowa, Kościół potrzebuje obrazu. Jan Paweł II” (20-22.10.1987 r.),
 24.  XXIV TE 1988 r. (brak danych),
 25. XXV TE 1989 r. (brak danych),
 26. XXVI TE 1990 r. (brak danych),
 27. XXVII TE 1991 r. (brak danych),
 28. XXVIII TE „Środki masowego przekazu wyzwaniem i zadaniem teologii” (1996),
 29. XXIX TE: „Kościół tajemniczy – Kościół tajemnic” (07-09.05.1997 r.),
 30. XXX TE: „Posługiwania w Kościele. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch; różne też są posługiwania, ale jeden Pan (1Kor 12,4nn)” (30.03-03.04.1998 r.),
 31.  XXXI TE: „Kościół poza Kościołem” (1999 r.),
 32.  XXXII TE: „Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenie Kościoła w XX wieku
  (2000 r.),
 33. XXXIII TE: „Sobór bliski – Sobór daleki” (2001 r.),
 34. XXXIV TE: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii” (2002 r.),
 35. XXXV TE: „Spór o Kościół w Europie. Jakość Europy w optyce Ewangelii” (31.03 –
  04.2003 r.),
 36. XXXVI TE: „Źródło, Szczyt, Życie. Wokół fundamentalnych wymiarów misterium Eucharystii” (22-24.03.2004r.),
 37. XXXVII TE: „Przekroczyć próg Kościoła. Wokół aktualności inicjacji Chrześcijańskiej” (07-09.03.2005 r.),
 38. XXXVIII TE: „Nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa. Dar i tajemnica śmierci” (03-05.04.2006 r.),
 39. XXXIX TE: „Znaki czasu – czas znaków. Widzieć – oceniać – działać” (19-21.03.2007 r.),
 40. XL TE: „Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce” (21-23.04.2008 r.),
 41. XLI TE: „I rozbiło namiot między nami… (J 1,14). O Bogu bliskim człowiekowi” (9-11.03. 2009 r.),
 42. XLII TE: „Kapłaństwo – Skarb w naczyniach glinianych” (15-17.03. 2010 r.),
 43. XLIII TE: „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1Tes 4,3a). Kościół Świętych, Błogosławionych i Męczenników” (3-5.03.2011 r.),
 44. XLIV TE: „Ona nie umarła, tylko śpi (Mk 5,39b). Nowa Ewangelizacja przebudzeniem dla Europy” (23-26.04.2012 r.),
 45.  XLV TE: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,20). 50 lat po Soborze Watykańskim II” (15-19.04.2013 r.),
 46. XLVI TE: „Święty Kościół grzesznych ludzi” (31.03-3.04.2014 r.),
 47. XLVII TE: „Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 16,13). Nieomylność w Kościele” (3-6.03.2015 r.),
 48. XLVIII TE: „Między teologią a pobożnością. Prawda wiodąca do życia w pobożności (Tt 1,1)” (18-21.04.2016 r.), więcej…
 49. XLIX TE: „Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją” (24-27.04.2017 r.), więcej…
 50.  Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny (16-20.04.2018 r.)
Reklamy