49. Tydzień Eklezjologiczny

Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją. Pod takim hasłem w dniach od 24 do 27 kwietnia 2017 roku odbył się organizowany przez Koło Naukowe Teologów KUL 49. Tydzień Eklezjologiczny.

PROGRAM do pobrania tutaj.
PLAKAT do pobrania tutaj.
GALERIA – tutaj.

NAGRANIA WYGŁOSZONYCH REFERATÓW
Na kanale Koła Naukowego Teologów na YouTube publikujemy (za zgodą autorów) nagrania części referatów wygłoszonych podczas 49. Tygodnia Eklezjologicznego. Listę opublikowanych nagrań zamieszczamy poniżej:

 1. Otwarcie sympozjum – kliknij
  ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Prorektor ds. Studenckich KUL
  ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL – Prodziekan Wydziału Teologii
  ks. Grzegorz Brudny – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie
 2. bp Paweł Anweiler – Pokłosie luterańskich ksiąg wyznaniowych we wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu kliknij
 3. o. prof. Stanisław C. Napiórkowski – Marcin Luter jakiego spotkałem – kliknij
 4. ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT – Pomiędzy reformacjami – kliknij
 5. ks. prof. Stefan Szymik (KUL) – Kazanie na Górze (Mt 5-7) w interpretacji Marcina Lutra – kliknij
 6. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL – Łaska i uczynki – współczesne spojrzenie na aktualność św. Tomasza i Soboru Trydenckiego – kliknij
 7. ks. dr Dariusz Chwastek (ChAT) – Reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w perspektywie współczesnej teologii ewangelickiej – kliknij
 8. dr Monika Waluś (UKSW) – Miejsce Matki Pana. Od Postylli Lutra do Postylli Dambrowskiego – kliknij
 9. ks. mgr Grzegorz Brudny (KUL) – Pojęcie sprawiedliwości w teologii i etyce ks. dr. Marcina Lutra – kliknij
 10. mgr lic. Dawid Mielnik (KUL) – Problem podziału dziesięciu przykazań biblijnych wśród chrześcijan – kliknij
 11. ks. dr hab. Jarosław Marczewski (KUL) – Tam i z powrotem? Historyczne makropodziały chrześcijan w mikroskali staropolskiego miasta i wsi – kliknij
 12. ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO – Dialog katolicko-luterański – odkrywanie katolickości – kliknij
 13. mgr lic. Dawid Mielnik (KUL) – Czy kolejność poszczególnych przykazań jest oczywista? Czyli o problemie sukcesji poszczególnych przykazań w tekstach biblijnych? – kliknij
 14. Mateusz Jelinek (ChAT) – Autorytet biblijny w teologii ewangelickiej – kliknij
 15. mgr lic. Joanna Łastowska (KUL) – Ewolucja roli słowa Bożego w liturgii – kliknij
 16. mgr lic. Michał Klukowski (KUL) – Zasada „sola fide” w świetle Nowej Perspektywy na św. Pawła – kliknij
 17. dr Damian Belina (KUL) – Współczesny wizerunek Marcina Lutra w popkulturze w świetle wybranych filmów fabularnych – kliknij
 18. Sebastian Madejski (ChAT) – Żeby Bóg stać się Bogiem musiał stać się… – kliknij
 19. mgr lic. Róża Jasionowska (KUL) – Marcin Luter – prorok wyprzedzający epokę czy zagubiona owieczka? – kliknij
 20. ks. mgr lic. Sebastian Mandrysz (KUL) – …by nie zamilkła Ewangelia, czyli na wspólnym froncie głoszenia Słowa Bożego. Katechetyczna refleksja nad wybranymi tezami Marcina Lutra – kliknij
 21. mgr lic. Iwona Zyskowska (UKSW) – Konieczność reformowania sposobów przygotowania do sakramentu małżeństwa – kliknij
 22. ks. mgr lic. Mariusz Szypa (KUL) – Anglikańskie dziedzictwo liturgiczne ożywieniem i wzbogaceniem Kościoła katolickiego – kliknij
 23. lic. Filip Lipiński (ChAT) – Powszechne kapłaństwo i urząd kościelny w teologii Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego – kliknij
 24. kl. Krzysztof Krzemiński, kl. Michał Kucharski, kl. Paweł Zagórski (UMK) – Ewolucja eklezjologii anglikańskiej od powstania do XIX w. – kliknij
 25. kl. Michał Mleczek (UPJPII) – Miejsce akatolickich wspólnot w historii zbawienia w Eklezjologii Karla Rahnera – kliknij
 26. mgr lic. Aleksander Sosnowski (UPJPII) – Jedność Kościoła w nauczaniu Benedykta XVI – kliknij
 27. mgr lic. Leszek Grula (UKSW) – Odstępstwo od prawdy i jedności jako próba zwrócenia uwagi na zaniedbania ze strony Kościoła – kliknij
 28. kl. Jakub Bogacki (UAM) – Chrystologia katolicka a chrystologia u Lutra, Kalwina, Zwingliego i kenotyków luterańskich. Analiza porównawcza – kliknij
 29. kl. Szymon Wawrzyńczak (UWM) – Biskup Rzymu „pasterzem ekumenicznym”? Refleksja o współczesnym odbiorze papieża przez chrześcijan niekatolików – kliknij
 30. mgr lic. Tomasz Grzeszkowiak (UO) – „Ekumenizm cierpienia” na przykładzie historii procesji suplikacyjnej do Sanktuarium Matki Bożej „na Pólku” pod Bralinem w XIX i XX w. – kliknij
 31. kl. Rafał Rozumowicz (UWM) – Kardynał Hozjusz – kontrreformator czy duszpasterz rozeznający znaki czasu? – kliknij
 32. Katarzyna Bujalska (PWT Wrocław) – Historia początków reformacji we Wrocławiu – kliknij
 33. lic. Justyna Białobrzeska (PWT Wrocław) – Jednota Braci Czeskich na ziemi strzelińskiej – kliknij

 

plakat_TE - jeszcze nowszy plus

Reklamy