IE 2017

Samo logo

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Teologów „Iuvenes Errantes”, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2017 r. (poniedziałek-wtorek).

Konferencja ma na celu umożliwienie prezentacji wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów z wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj należy przesłać do 15 października 2017 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu referatu zostanie przesłana do 30 października 2017 r.

Czas wystąpienia to 15 minut.

Uczestnictwo w konferencji związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 70 zł (przelew, numer konta zostanie podany drogą mailową, nie wystawiamy faktury). Uiszczenie opłaty jest potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji.

Przewidziane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej (monografia naukowa). Instrukcje redakcyjne dostępne są na stronie internetowej KNT  w zakładce Publikacje (dodatkowo instrukcje zostaną przesłane autorom drogą mailową po zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia).

Wszystkich którzy zadeklarują taką chęć zapraszamy na spotkanie integracyjne (po zakończeniu konferencji, we wtorek 28 listopada).

Zapraszamy!

Reklamy