O konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Teologów „Iuvenes Errantes” jest nową inicjatywą Koła Naukowego Teologów KUL umożliwiającą początkującym naukowcom-teologom – studentom i doktorantom – prezentację wyników swoich badań i wymianę oświadczeń. „Iuvenes Errantes” zastępuje panel studencko-doktorancki będący (do 2016 r.) integralną częścią kolejnych Tygodni Eklezjologicznych.

Pierwsza konferencja odbyła się 28 listopada 2016 r. Druga edycja odbyła się w dniach 27-28 listopada 2017 r. Do zobaczenia w 2018 roku!

Zapraszamy!

Reklamy