48. Tydzień Eklezjologiczny

XLVIII TYDZIEŃ EKLEZJOLOGICZNY

Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18-21 kwietnia 2016 r.

PLAN XLVIII TE | PLAKAT | GALERIA
RELACJA W „Gościu Niedzielnym” i „Nowym Tygodniu

Na kanale Koła Naukowego Teologów na YouTube publikujemy (za zgodą autorów) nagrania części referatów wygłoszonych podczas 48. Tygodnia Eklezjologicznego. Listę opublikowanych nagrań zamieszczamy poniżej:

Zapraszamy na kolejny, już 49. Tydzień Eklezjologiczny!

Reklamy