Konferencja: Mit w fantastyce

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej  Konferencji Studencko-Doktoranckiej Mit odnaleziony w fantastyce. Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena. 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r., aula C-1031 (piętro X), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

O konferencji
Link do wydarzenia na fb
Plakat

Serdecznie zapraszamy!

tolkien_konferencja_plakat

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do publikacji

  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych do publikacji w czasopiśmie naukowym. Kliknij po więcej szczegółów.
  • Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych oraz humanistycznych do publikacji w pracach zbiorowych KNT. Kliknij po więcej szczegółów.

Serdecznie zapraszamy!

 

50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny

Szanowni Państwo,

w 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, który w 1928 roku przemianowany został na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku nosi imię Jana Pawła II. Blisko stuletnia historia naszego Uniwersytetu to powód do wielkiej radości i dumy. KUL jest bowiem jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków i pierwszą polską uczelnią, która wznowiła działalność po II wojnie światowej. W czasach komunistycznych nazywany wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem na terenach sowieckiej dominacji. Współcześnie – uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee swojego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.

Wspomniany jubileusz inspiruje do podejmowania wielu okolicznościowych inicjatyw. Jedną z nich jest 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny organizowany w dniach 16-20 kwietnia 2018 roku przez działające na Wydziale Teologii Koło Naukowe Teologów – najstarszą studencką organizację naszej Uczelni.

Tydzień Eklezjologiczny to odbywająca się od 1965 roku ogólnopolska konferencja naukowa. W jej programie znaleźć można spotkania, wykłady, dyskusje i koncerty, umożliwiające pochylenie się nad zagadnieniami, którymi aktualnie żyje teologia i Kościół; jest to doskonała okazja do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków naukowych.

Problematyka nadchodzącego Tygodnia Eklezjologicznego koncentrować się będzie wokół dwóch tematów – uniwersytetu katolickiego i teologii jako dyscypliny naukowej. Organizatorzy pragną zastanowić się nad tożsamością uniwersytetu katolickiego w dzisiejszej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytanie o miejsce teologii we współczesnym krajobrazie uniwersyteckim oraz w relacji do innych dziedzin nauki, a także ukazać bogatą perspektywę badań poszczególnych dyscyplin teologicznych – od nauk biblijnych, poprzez teologię fundamentalną, dogmatyczną i ekumenizm; teologię moralną i teologię duchowości; historię Kościoła i patrologię; liturgikę i homiletykę, na teologii pastoralnej i katechetyce kończąc. Zaplanowano również dyskusję panelową pt. Po co teologia?, w której wezmą udział teolodzy – duchowni i świeccy – oraz osoby na co dzień nie zajmujące się tą dyscypliną. Jubileuszowy charakter tego przedsięwzięcia chcemy podkreślić obecnością przedstawicieli hierarchii Kościoła i wybitnych specjalistów wspomnianej tematyki.

Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Szczegółowe informacje  publikowane będą na naszej stronie internetowej oraz na facebookowym profilu (kliknij).

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do publikacji

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania) z zakresu nauk teologicznych i nauk filozoficznych do publikacji pt. Pytania niecierpliwe.

  • Publikacja pt. Pytania niecierpliwe zaplanowana jest jako recenzowana praca zbiorowa.
  • Teksty należy przygotować w oparciu o instrukcje (redakcyjną i pisania prac naukowych) dostępne na stronie internetowej KNT: kliknij.
  • Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2017 r.
  • Termin ukazania się publikacji: sierpień/wrzesień 2017 r.
  • Teksty prosimy przesyłać na adres KNT: knteol@gmail.com.
  • Przesłanie tekstu do publikacji wiąże się z deklaracją uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (dane do przelewu zostaną przekazane drogą mailową).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową (knteol@gmail.com).

Zaproszenie do pobrania w wersji .pdf: kliknij.