Zarząd

ZARZĄD
Koła Naukowego Teologów KUL
(2018/2019)

PREZES KOŁA:      Anna Pędrak, annapedrak.sl@gmail.com
WICEPREZES KOŁA:      Urszula Tomasiak, szula16@gmail.com
SKARBNIK:      ks. Kamil Duszek, kamilduszek@yahoo.com
SEKRETARZ:      Monika Grzegrzółka, grzegrzolkamonika07@gmail.com

 

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Joanna Łastowska
  2. Agnieszka Grabińska
  3. Maria Kaszuba
Reklamy